E-mail:
Password:

Poszukujemy utalentowanych ludzi, chętnych do kreatywnego działania. Posiadających motywację do własnego rozwoju zawodowego. Dajemy szansę na pracę w prężnie rozwijającej sie firmie oraz możliwość podnoszenia swoich kwalifikacji.

 

Równe szanse:


Polonez to równe szanse dla wszystkich. Oznacza to, ze chcemy traktować wszystkich naszych pracowników sprawiedliwie, we wszystkich aspektach zatrudnienia, w tym rekrutacji, szkoleniach, rozwoju i warunkach płacowych.
Polonez sprzeciwia sie wszelkim formom dyskryminacji, ze wzgledu na płeć, wiek, stan cywilny, orientację seksualną, religię, rasę czy pochodzenie. Cenimy każdego pracownika zgodnie ze zdolnosciami które posiada i wnosi do firmy.


Cele polityki równych szans

 

  • Stworzenie dla wszystkich pracowników systemu możliwosci rozwoju.
  • Zapewnienie pracownikom równego, godnego i sprawiedliwego traktowania w każdej sytuacji.
  • Zachęcenie i wspieranie wszystkich pracowników (ludzie wykonują prace która lubią, pozwalajaca im rozwijać sie w wybranym kierunku).


Jak zlozyc wniosek?


Jeśli chcieli by Państwo ubiegać sie o stanowisko w naszej firmie prosimy o przeslanie CV wraz z listem motywacyjnym na adres info@polonez.ie

 

 

Polonez Ireland